Cynhelir Noson Gomedi gyda Dan Thomas a Phil Cooper (gyda MC: Gary Slaymaker) yng Nghlwb Rygbi