Author Archive

Amgueddfa Llambed yn apelio eleni eto

Mae’r Amgueddfa wedi ail-agor erbyn hyn, a gobeithir y gwnaiff darllenwyr Clonc droi i mewn i

Cymdeithas Hanes Llambed

Y Bnr John Phillips, Cyn-gyfarwyddwr Addysg Dyfed, oedd y siaradwr gwadd yng nghyfarfod mis Ionawr. Dangoswyd

Amgueddfa Llambed yn werth ei gweld

Mae’r Amgueddfa wedi bod ar agor ers blwyddyn bellach, ond mae’n syndod faint o bobol leol