Author Archive

Ieuenctid Llambed ar y brig yng nghanol Storm Hannah

Llambed – 12 Aberystwyth – 10 Yng nghanol amodau cythryblus Storm Hannah, cafwyd brwydr agos rhwng

Gwledd o rygbi er cof am Tom Mackie

Ar ddydd Sadwrn, Ebrill 22ain yng ngorllewin Iwerddon, enillodd tîm rygbi ieuenctid Llambed yn erbyn tîm

Tîm Rygbi dan 16 Llambed yn y rownd derfynol

Ar ddydd Sul y 9fed o Ebrill, chwaraeodd tîm rygbi dan-16 Llambed yn rownd derfynol cwpan