Ar ddydd Sadwrn 22ain o Fehefin fe ddaeth grŵp o feicwyr Sarn Helen sef Tim Strang,