Author Archive

Menywod yn Arwain

Am 7 o’r gloch ar nos Fawrth, y 19eg o Fehefin cynhelir digwyddiad o’r enw “Menywod

Dathliadau Gŵyl Dewi Llanbed a’r cylch

O ddydd Iau Mawrth y 1af hyd  Nos Sadwrn y 3ydd bydd dathliadau Gŵyl Dewi yn

Busnes a’r Gymraeg yn Llambed

Ar brynhawn dydd Mercher, Hydref 18fed fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cynnal gweithdy ar ôl

Cered yn lansio Pwerdy Iaith Llambed

Dros y misoedd nesaf fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cychwyn prosiect newydd er mwyn