Author Archive

Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi’i agor yn swyddogol

Cafodd Ysgol Dyffryn Cledlyn yn Nrefach, Ceredigion ei agor yn swyddogol ar ddydd Gwener, 10 Tachwedd

Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn paratoi at agor ei drysau

Mae Ysgol newydd Ceredigion, Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn, yn prysur baratoi at ei agoriad. Datblygwyd y

Ysgol y Dderi yn dod i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft

Disgyblion Ysgol y Dderi ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft 2017 Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Mwynhewch lwybr cerdded cylchol pum milltir Cellan

Bydd cerddwyr ardal Clonc a thu hwnt yn elwa o brosiect newydd sy’n anelu at agor

Dechrau adeiladu ysgol ardal newydd yn Nrefach

Dechreuodd y gwaith o adeiladu Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn ym mis Ionawr 2016 – yr ysgol