Author Archive

Sioe Geir a Beics cyntaf Plwy’ Gwenog

Ar ddydd Sul, 23 Mehefin, gwibiodd ceir a beics o’r gorffennol a’r presennol i Drefach, gyda

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel ‘Rhagorol’ yn

Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

Cymraeg bydd cyfrwng addysgu yng nghyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr o fis Medi 2019 ymlaen. Mae’r

Newid cyfrwng y Cyfnod Sylfaen i’r Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Cyhoeddwyd Hysbysiad Statudol i newid cyfrwng Cyfarwyddyd yn y Cyfnod Sylfaen i’r Gymraeg yn Ysgol Bro

Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

Lansio prosiect e-sgol yn Ysgol Bro Pedr

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael

Cynghorydd Hag Harris wedi ei ethol yn Gadeirydd y Cyngor Sir

Etholwyd y Cynghorydd Hag Harris yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion am 2018-2019 yn y Cyfarfod Blynyddol

Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi’i agor yn swyddogol

Cafodd Ysgol Dyffryn Cledlyn yn Nrefach, Ceredigion ei agor yn swyddogol ar ddydd Gwener, 10 Tachwedd

Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn paratoi at agor ei drysau

Mae Ysgol newydd Ceredigion, Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn, yn prysur baratoi at ei agoriad. Datblygwyd y