Ar nos Sadwrn 14eg o Ebrill cynhaliwyd cyngerdd yn Ysgol Dyffryn Cledlyn i godi arian tuag