Author Archive

Dewis Swyddogion Carnifal Llanybydder

Ar nos Wener 20fed o Ebrill cynhaliwyd noson ddawns i ddewis swyddogion Carnifal Llanybydder yng Nghlwb

Carnifal Llanybydder 2017

Ar brynhawn Sadwrn, 24ydd o Fehefin fe wnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder drefnu Carnifal blynyddol Llanybydder yn

Wythnos Carnifal Llanybydder

Bu wythnos Carnifal Llanybydder yn un llwyddianus iawn. Yn dilyn Cyngerdd Ieuenctid yr Ardal, cynhaliwyd Helfa Trysor

Cyngerdd Ieuenctid yr Ardal

Neithwr yn Ysgol Gynradd Llanybydder, gwnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder gynnal Cyngerdd Ieuencid yr Ardal i ddechrau

‘It’s a Knockout’ Llanybydder

 Ar Ddydd Sul Mai y 28ain, gwnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder gynnal diwrnod ‘It’s a Knockout’. Yr

Dewis Swyddogion Carnifal Llanybydder

Ar nos Wener 7fed o Ebrill cynhaliwyd noson ddawns i ddewis swyddogion Carnifal Llanybydder yng Nghlwb Rygbi Llanybydder.