Author Archive

Carnifal a Mabolgampau Cwmann 2019

Ar Ddydd Sadwrn, 25ain o Fai, cynhaliwyd carnifal a mabolgampau blynyddol y pentref. Eleni, penderfynwyd peidio

Cyfle i fod yn Llysgenhadon Ifanc Pentref Cwmann

Ydych chi’n berson ifanc sy’n byw ym mhentref Cwmann a’r cylch? Oes gennych chi syniadau am

Carnifal Cwmann 2017

Ar Ddydd Sadwrn, 27ain o Fai cynhaliwyd Carnifal a mabolgampau blynyddol Cwmann ar gae’r pentref. Wedi

Agoriad Swyddogol adeilad newydd Ysgol Carreg Hirfaen

Roedd yr haul yn tywynnu ar ddydd Gwener yr wythfed o Orffennaf, pan agorwyd adeilad newydd

Carnifal Cwmann 2016

Ar brynhawn Sadwrn heulog yr 28ain o Fai, cynhaliwyd Carnifal blynyddol pentref Cwmann a hynny ar

Ras Fynydd Sarn Helen 2016

Roedd yr awyr yn glir a’r tywydd yn ffafriol iawn ar gyfer Ras fynydd Sarn Helen

Great North Run

Ar Ddydd Sul, Medi 13eg roedd tua 57 mil o redwyr yn llenwi strydoedd Newcastle Upon

Carnifal a Mabolgampau Cwmann

Ar brynhawn godidog ar Fai 23ain, cynhaliwyd Carnifal a mabolgampau Cwmann ar gae’r pentref.  Roedd y

Teifi 10 – Clwb Rhedeg Sarn Helen

Ras Teifi 10 Ar brynhawn Sul y Pasg heulog, Ebrill y 5ed, daeth torf o 125