Author Archive

Rali CFfI Sir Gaerfyrddin – Clwb Cwmann 2019

Mi roedd hi’n ddiwrnod braf a CFfI Cwmann yn barod am ddiwrnod yn llawn dathlu a

Llwyddiant Lleol – Eisteddfod CFfI Sir Gâr 2018

  Yn Eisteddfod CFfI Sir Gâr nos Sadwrn 20/10/18, Carwen Richards o Glwb Dyffryn Cothi enillodd

Gig Haf Yr Urdd yn Llanbed, Gorffennaf 2017

Ar ôl llwyddiant arbennig Gig Blwyddyn Newydd yr Urdd, roedd hin ymgais mawr i mi drefnu

Gig Y Cardis yn llwyddiant yn Llanbed

Ar nos Sadwrn y 7fed o Ionawr roedd hi’n noson go fawr yn Neuadd Fictoria Llambed.

Ymweliad Sian Elin â’r Senedd Ewropeaidd

Roedd Sian Elin, Pencarreg yn rhan o’r tîm siarad cyhoeddus buddugol yn Eisteddfod yr Urdd eleni a