Author Archive

7 rheswm i fynychu Gŵyl Fwyd Llanbed y penwythnos nesaf

Pam mynychu’r ŵyl fwyd ar ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf? Dyma 7 rheswm Sarah Ward… 1. Cyfle

Dyluniad Cynllun Lle Llanbed wedi ei osod ar hen ffenestr Spar

Wythnos yn ôl fe osodwyd murlun feinyl ar ffenestr yr hen siop Spar yn Llanbed, i

Gwobr Genedlaethol i’r Stiwdio Brint

Cynhaliwyd Cyhadledd Genedlaethol blynyddol Fujifilm UK ar yr 17eg o fis Mawrth yng nghanolbarth Lloegr, ac

Dewch i Siopa ‘Dolig yn Llanbed!

Wrth i Dachwedd ddod i ben mae’n amhosib osgoi’r cyffro sy’n cynyddu am y Nadolig, felly

Lawnsio ‘Totally Locally Llambed’ a’r FiverFest

Dydd Sadwrn diwethaf, lawnsiwyd Totally Locally Llambed ar Sgwâr Harford, ond beth yn gwmws yw e?

Arweinlyfr newydd tref Llanbed

Ymddangosodd Arweinlyfr newydd tref Llanbed yn ddiweddar.  Siambr Fasnach Tref Llanbed sydd tu ôl iddo, gydag