Daeth llwyddiant ysgubol i aelodau CFFI Cwmann yn yr Eisteddfod Sir eleni. Llwyddodd y Clwb i