Cafwyd nosweth llawn hwyl ar Nos Wener, y 12fed o Ebrill, wrth i ni gynnal dawns