Author Archive

Gŵyl Fwyd Llanbed yn llwyddiant

Mae’r trefnwyr yn amcangyfrif i dros 7,000 ddod i Ŵyl Fwyd Llanbed ddydd Sadwrn. Cynhaliawyd y

Gŵyl Fwyd Llanbed yn 22 eleni!

Bydd Gŵyl Fwyd Llanbed yn dathlu ei phen-blwydd yn 22 eleni gyda phwyllgor newydd a delwedd

Croeso i Gerddwyr yn ein tref

Mae Llanbedr Pont Steffan ar y ffordd i ennill statws Croeso i Gerddwyr, yn y gobaith

Cwrw Cymreig ar gyfer achosion da!

Cynhaliwyd Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed am y pumed tro ar ddydd Sadwrn 16fed o Chwefror,

Gorymdaith Gŵyl Dewi 2018

Er gwaethaf rhagolygon tywydd garw, aeth Gorymdaith Gŵyl Dewi cyntaf Llanbedr Pont Steffan ymlaen heddiw (2il

Gwledd o fwyd a diod

Cynhaliwyd Ffair Fwyd Llambed eleni ar ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf, ac unwaith eto roedd yr haul a’r

Y diweddaraf am Ford Gron Llambed

Cynhaliodd Ford Gron Llanbedr Pont Steffan gyfarfod blynyddol cyffredinol ar nos Iau 6ed Ebrill yn y

Cwrw yn llifo yn nhrydedd Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed

Mae Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed bellach yn ei thrydedd blwyddyn, ac yn mynd o nerth

Ffair Fwyd Lwyddiannus

Roedd Ffair Fwyd Llambed, a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf, yn llwyddiant mawr. Roedd y ffair

Cadeirydd ac Aelod Newydd i’r Ford Gron

Roedd cyfarfod cinio arbennig o Ford Gron Llambed i drosglwyddio’r gadeiryddiaeth ar nos Fawrth 26ain o