Author Archive

Gorymdaith Gŵyl Dewi 2018

Er gwaethaf rhagolygon tywydd garw, aeth Gorymdaith Gŵyl Dewi cyntaf Llanbedr Pont Steffan ymlaen heddiw (2il

Gwledd o fwyd a diod

Cynhaliwyd Ffair Fwyd Llambed eleni ar ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf, ac unwaith eto roedd yr haul a’r

Y diweddaraf am Ford Gron Llambed

Cynhaliodd Ford Gron Llanbedr Pont Steffan gyfarfod blynyddol cyffredinol ar nos Iau 6ed Ebrill yn y

Cwrw yn llifo yn nhrydedd Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed

Mae Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed bellach yn ei thrydedd blwyddyn, ac yn mynd o nerth

Ffair Fwyd Lwyddiannus

Roedd Ffair Fwyd Llambed, a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf, yn llwyddiant mawr. Roedd y ffair

Cadeirydd ac Aelod Newydd i’r Ford Gron

Roedd cyfarfod cinio arbennig o Ford Gron Llambed i drosglwyddio’r gadeiryddiaeth ar nos Fawrth 26ain o

Gŵyl Gwrw o Gymru yn Llambed

Yn dilyn llwyddiant Gŵyl Gwrw gyntaf Llambed fis Chwefror llynedd, cynhelir gŵyl debyg – ond mwy

Y Ford Gron yn brysur gyda’r Nadolig

Mae bechgyn Ford Gron Llambed yn brysur gyda gweithgareddu’r Nadolig yr amser hon y flwyddyn. Rydym

Ffair Fwyd Llambed 2015

Mae Ffair Fwyd Llambed wedi hen ennill ei lle erbyn hyn yng nghalendr digwyddiadau gorllewin Cymru.

Côr Meibion Cwmann yn canu yn Neuadd Albert

Aeth nifer o aelodau Côr Meibion Cwmann a’r Cylch i Lundain penwythnos diwethaf (8-10 Mai) i