Ar 20fed o Fai eleni cynhaliwyd ras hynaf y Clwb unwaith eto a daeth 39 i