Author Archive

Côr Cwmann: Cyngerdd Mawreddog

Dyma luniau o’r Cyngerdd Mawreddog llwyddiannus gynhaliwyd gan y Côr yng nghwmni Ellen Williams, Kees Huysmans

Eisteddfod Rhys Thomas James Pant-y-fedwen Llanbedr Pont Steffan 2019

Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Bro Pedr gan ddiolch i’r Pennaeth, Jane Wyn, am gael defnyddio’r

Dau ddigwyddiad gan Glwb Rotari Llanbed a’r Drindod Dewi Sant

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i‘r ddau ddigwyddiad isod drefnir gan Glwb Rotari Llanbedr Pont Steffan ar

Rotari yn ehangu yn Llanbedr Pont Steffan!

Fe’ch gwahoddir i ymuno â’r datblygiad cyffrous hwn a chymryd rhan yn eich cymuned. Mae Clwb