Author Archive

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd

Llwyddiannau lleol yn y Fenni

Oeddech chi’n un o’r miloedd a dyrrodd i faes y castell yn Y Fenni ddechrau’r mis

Cantorion Ifanc yn Serennu

Neithiwr fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbed’, cynhaliwyd ‘Llais Llwyfan Llanbed’ yn Neuadd