Author Archive

Pobl o bob oed, o bob cenedl yn y Plygain

Unwaith eto eleni roedd Capel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbed dan ei sang ar gyfer

Dathlu’r Plygain yn Llanbed!

Er gwaetha’r tywydd mwyn daeth tymor y Nadolig unwaith eto, ac un o ddigwyddiadau cyntaf yr

Huw Edwards yn Llambed

Er ei bod hi’n noson gêm rygbi ryngwladol, daeth tyrfa fawr o bobl ynghyd i glywed