Nod y grŵp yw dod â harddwch i’r pentref gyda phlanhigion a blodau. Gwnaethom ddechrau yn