Author Archive

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017

Croesawyd Cymru gyfan i Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 i Ysgol Bro Teifi ar

Sioe Cwmsychpant 2017

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2017  Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r

Sglein ar Sioe Ddawns Sally Saunders

Ar nos Wener 7fed a’r 8fed o Ebrill, roedd Theatr Felin fach dan ei sang. Teulu

Eisteddfod lwyddiannus arall yng Nghapel y Groes

Yn draddodiadol ar ddydd Mercher sy’n dilyn y Pasg cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen.

Mis Mawrth – mis ‘Steddfodau Cylch a Sir yr Urdd

Ar ôl wythnosau a misoedd o ymarfer fe ddaeth diwrnod Eisteddfod Gylch yn glou iawn. Yng

Corau lleol yn rhan o gynhyrchiad newydd sioe eiconig

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017,

Celf a Chrefft Eisteddfod Llanbed

Mae Adran Celf a Chrefft yn rhan bwysig o Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen ers blynyddoedd

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2016

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ddydd Sadwrn,

Cyngerdd Cardi-Gân a Chôr Meibion Caerfyrddin

Cafwyd noson arbennig yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch nos Wener ddiwethaf pan gynhaliwyd Cyngerdd gan Gôr

Cymanfa Ganu Undodiaid Ceredigion

Cynhaliwyd Gymanfa Ganu 124ain Undeb Gerddorol Undodiaid Ceredigion yng Nghapel Ciliau Aeron ar ddydd Sul, Ebrill