Author Archive

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ar ddydd

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2018

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ar ddydd

Ras Dyffryn Cledlyn

Ar brynhawn y 7fed o Fai, cynhaliwyd Ras Cyntaf Ysgol Dyffryn Cledlyn yng nghanol heulwen braf.

Eisteddfod Capel y Groes 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes ar ddydd Mercher, Ebrill 4ydd.  Roedd hi’n ddiwrnod digon gwlyb

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017

Croesawyd Cymru gyfan i Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 i Ysgol Bro Teifi ar

Sioe Cwmsychpant 2017

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2017  Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r

Sglein ar Sioe Ddawns Sally Saunders

Ar nos Wener 7fed a’r 8fed o Ebrill, roedd Theatr Felin fach dan ei sang. Teulu

Eisteddfod lwyddiannus arall yng Nghapel y Groes

Yn draddodiadol ar ddydd Mercher sy’n dilyn y Pasg cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen.

Mis Mawrth – mis ‘Steddfodau Cylch a Sir yr Urdd

Ar ôl wythnosau a misoedd o ymarfer fe ddaeth diwrnod Eisteddfod Gylch yn glou iawn. Yng

Corau lleol yn rhan o gynhyrchiad newydd sioe eiconig

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017,