Author Archive

Dathlu llwyddiannau Clwb Rygbi Llanybydder

Fe gynaliwyd Noswaith Wobrwyo Clwb Rygbi Llanybydder ar nos Wener y 10fed o Fai. Dyma enillwyr

Tîm dan 6 Llambed yn ennill Twrnament Pêl-droed Bow Street

Daeth llawer o bêl-droedwyr ifanc nôl â medalau a thariannau gyda nhw’r penwythnos diwethaf.  Fe gyrhaeddodd ddau

Carnifal Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Carnifal Llanybydder ar y 27ain Mehefin ar gae rygbi Llanybydder. Sharon Tudor a’r Parch Eirian

Gwobr Arwr Anenwog Llanybydder

Enillodd Alan Wilson, sy’n aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Llanybydder wobr Arwr Anenwog SSE SWALEC ddoe