Author Archive

Dadorchuddio Ceffyl newydd ar Sgwâr Llanybydder

Fe gafodd ceffyl newydd ei ddadorchuddio heddiw ar Sgwâr Llanybydder, sef ar Ddiwrnod Ffair Santesau. Mae’r

Dathlu llwyddiannau Clwb Rygbi Llanybydder

Fe gynaliwyd Noswaith Wobrwyo Clwb Rygbi Llanybydder ar nos Wener y 10fed o Fai. Dyma enillwyr

Tîm dan 6 Llambed yn ennill Twrnament Pêl-droed Bow Street

Daeth llawer o bêl-droedwyr ifanc nôl â medalau a thariannau gyda nhw’r penwythnos diwethaf.  Fe gyrhaeddodd ddau

Carnifal Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Carnifal Llanybydder ar y 27ain Mehefin ar gae rygbi Llanybydder. Sharon Tudor a’r Parch Eirian

Gwobr Arwr Anenwog Llanybydder

Enillodd Alan Wilson, sy’n aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Llanybydder wobr Arwr Anenwog SSE SWALEC ddoe