Cyfarfod Cyhoeddus, 17 Tachwedd 2017 am 7 o’r gloch yn Festri Capel Brondeifi gyda Ben Lake