Author Archive

Un teulu, un ysgol … a mwy na 70 o blant!

Coeden deulu ryfeddol disgyblion Cwrtnewydd Mae stori cysylltiad rhwng un teulu ac un ysgol leol yn

Rhoi offerynnau cerdd i ysgolion

Y Llywydd a’i phrofiad o chwarae’r maracas Mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi ymgyrch i

Diwrnod ola’ tair o ysgolion yr ardal

‘Wythnos o emosiynau’ yn ôl Pennaeth Ysgol Dyffryn Cledlyn A hithau’n ddiwedd tymor, mae’n ddiwedd cyfnod

FIDEO: ‘Y gân’ yn parhau yn Nyffryn Cledlyn

Cofio tair ysgol yn y Cynulliad Er bod newid ar droed wrth i dair ysgol gau

Gradd newydd yn Llanbed er mwyn cytgord rhwng crefyddau

Fe fydd tua £1 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn gradd ymchwil newydd i hyrwyddo trafod

Cyfrol newydd am ‘ffisegydd disglair’ Cwmsychbant

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi’r haf hwn sy’n dathlu cyfraniad y gwyddonydd mawr Evan James Williams

Y beirdd yn heidio i Lanbed

Fe fydd mwy na phymtheg o feirdd yn cystadlu yn rowndiau cynderfynol cyfres Talwrn y Beirdd

Cofio Cymro yn China

Cenhadwr o ardal Clonc yn dal i ddenu parch Mae Cymro o bentre’ bach yn ardal

Teilwng yw’r Oen yn mynd i Lundain

Mae tri o gorau Ceredigion gan gynnwys côr Corisma o Gwmann wedi cael gwahoddiad i berfformio

Cyfarfod Carwyn – blas o’r holi yn Llanbed

Trafnidiaeth, amaeth, addysg, iechyd a’r economi. Dyna rai o’r pynciau llosg mewn cyfarfod cyhoeddus gyda’r Prif