Author Archive

Pryder am swyddi wrth i’r Llew Du a Spar gau

Mae “cwmwl” dros tref Llanbed yn ôl un cynghorydd lleol, Elin Tracey Jones, wrth i westy’r

Aled Hall yn clodfori cyfleoedd Eisteddfod Llanbed

Y tenor yn hel atgofion am ennill ‘Llais Llwyfan’ am y tro cyntaf yn 1993 Mae

Rheilffordd drwy Lanbed a Llanybydder gam yn nes

Mae’r posibilrwydd o adeiladu gorsafoedd trên yn Llanbed a Llanybydder ar gyfer y rheilffordd o Gaerfyrddin

Anelu am Hawaii

Llwyddiant i Gareth Hodgson yng nghystadleuaeth Triathlon Cymru Mae gŵr o Geredigion yn prysur wneud enw

Medal Ddrama Ynys Môn i Heiddwen Tomos

Mewn seremoni arbennig ym mhrifwyl Môn eleni, Heiddwen Tomos o Bencarreg enillodd y Fedal Ddrama o

Elin yw cyflwynydd newydd Cyw

Elin Haf Jones, neu ‘Elin Lifestyle’ i’w chydnabod, yw cyflwynydd newydd y rhaglen foreol i blant

Penodi Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r gŵr fu’n ddirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Sir Ceredigion bellach wedi’i benodi’n Brif Weithredwr –

Ysgoloriaeth Deithio i fachgen o Lanwnnen

Mewn seremoni yn y Sioe Fawr ddydd Mawrth (Gorffennaf 25) fe gafodd bachgen o Lanwnnen ei

Bardd o Gorsgoch yn cyhoeddi cyfrol newydd

Mae bardd a cholofnydd o Gorsgoch wedi cyhoeddi ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth yn y Sioe

Un teulu, un ysgol … a mwy na 70 o blant!

Coeden deulu ryfeddol disgyblion Cwrtnewydd Mae stori cysylltiad rhwng un teulu ac un ysgol leol yn