Author Archive

FIDEO: Byd natur yn batrwm i lên

Mewn darlith arbennig yn festri Capel Brondeifi yn Llanbed neithiwr, mae un o brif awduron Cymru

I gopa’r Wyddfa i frwydro canser

Mae dynes sy’n dioddef gyda chanser yn gobeithio cwblhau Marathon Eryri’r penwythnos hwn, a hynny er

Prif Weithredwr yn pwyso am gryfhau economi wledig

‘Cymru wledig wedi dioddef’ yn ôl Eifion Evans o Lanwnnen  Ers dechrau mis Hydref mae’r gŵr

Llanbed yn ysbrydoli cit rygbi Cymru

Mae tref Llanbed yn un o’r ardaloedd sydd wedi ysbrydoli cit newydd tîm rygbi Cymru. Mae’r

Caryl yn rhoi darlith i gofio Islwyn

‘Natur y Gair’ fydd testun un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru Un o awduron mwya’ poblogaidd

Corau’r ardal ar eu ffordd i Lundain

Perfformio Teilwng yw’r Oen yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain  Mae tri o gorau Ceredigion ar eu

‘Cefnogi’n gilydd’ drwy ganser

Gwasanaeth arbennig, Ennyd Gobaith, yn dod i Lanbed  Mae gŵr o Ffarmers wrthi’n trefnu gwasanaeth arbennig

Capel Saron Cwmtwrch yn rhan o ddarlun newydd

Darlun newydd gan yr artist Lizzie Spikes yn cynnwys capel o Ffarmers  Mae un o gapeli’r

FIDEO: Ar drywydd Cymro yn China

Dylan Iorwerth yn olrhain hanes cenhadwr o Ffaldybrenin  Mae newyddiadurwr o Lanwnnen wedi bod ar drywydd

FIDEO – Delyth i gadeirio panel o gerddorion

Cynhadledd arbennig i goffáu 300 mlynedd ers geni Williams Pantycelyn  Mae cynhadledd arbennig yn cael ei