Author Archive

Corau’r ardal ar eu ffordd i Lundain

Perfformio Teilwng yw’r Oen yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain  Mae tri o gorau Ceredigion ar eu

‘Cefnogi’n gilydd’ drwy ganser

Gwasanaeth arbennig, Ennyd Gobaith, yn dod i Lanbed  Mae gŵr o Ffarmers wrthi’n trefnu gwasanaeth arbennig

Capel Saron Cwmtwrch yn rhan o ddarlun newydd

Darlun newydd gan yr artist Lizzie Spikes yn cynnwys capel o Ffarmers  Mae un o gapeli’r

FIDEO: Ar drywydd Cymro yn China

Dylan Iorwerth yn olrhain hanes cenhadwr o Ffaldybrenin  Mae newyddiadurwr o Lanwnnen wedi bod ar drywydd

FIDEO – Delyth i gadeirio panel o gerddorion

Cynhadledd arbennig i goffáu 300 mlynedd ers geni Williams Pantycelyn  Mae cynhadledd arbennig yn cael ei

Becws newydd i hen safle Briwsion

Cwmni Lewis o Lanfair Clydogau yn agor siop fara newydd  Mae cwmni o Lanfair Clydogau wedi

Cyfarfod cyntaf grŵp epilepsi Llanbed

Grŵp i drafod a rhannu profiadau am epilepsi Mae grŵp newydd i drafod a chynnig cymorth

Gwobr am gyfraniad oes i Patrick Holden

Cydnabyddiaeth am hybu dulliau organig a chynaliadwy o ffermio  Mae ffermwr wnaeth sefydlu un o’r ffermydd

Cyfathrebu negeseuon byd amaeth

Fflur Sheppard, fferm Llandre, yn datgelu’r allwedd at lwyddiant  Mae merch o Lanbed yn datgelu mai

FIDEO – Bois lleol yn serennu mewn drama gerdd newydd

Heilin, Hefin, Deian a Llŷr yn rhan o’r ‘Gang Cneifo’ Mae criw o fois lleol yn