Author Archive

Pentre lleol a dirgelwch y Pyramid Mawr

Pam fod darganfyddiad yn yr Aifft wedi dechrau yn Nyffryn Teifi Pan ddaeth y newyddion ddechrau

Pryder am ddyfodol banc Nat West Llanbed

‘Ergyd fawr’ i gymunedau gwledig, yn ôl Ben Lake Mae pryder am ddyfodol banc Nat West

Ysgol Ffynnonbedr – ystyried ei dymchwel

Ymgynghoriad ‘cyn cais’ i ddatblygu 21 o fflatiau a thai fforddiadwy Fe allai hen ysgol gynradd

Gwerthu ysgolion Llanwnnen a Chwrtnewydd

Yr adeiladau i’w gwerthu ar y farchnad agored Mae disgwyl i ddwy hen ysgol yn yr

Ben Lake yn agor swyddfa yn Llanbed

Agor swyddfa newydd ar Heol y Bont Mae Aelod Seneddol newydd Ceredigion wrth ei fodd yn

Hel atgofion am sinemâu’r ardal

Sinema Llanbed a Llanybydder mewn cyfrol newydd Ar un adeg byddai tyrfa fawr o bobol yn

Mynd ag ‘Oriel’ i Gaerdydd

Ers rhyw dair wythnos bellach mae dyn busnes ifanc o Lanybydder wedi agor siop gigydd yng

Ben – aelod newydd CFFI Ceredigion

Yr aelod seneddol yn cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y clybiau i gyd Yr Aelod Seneddol

CFfI Ceredigion – Llanwenog yn ennill eto

Cipio tlysau’r llwyfan a’r gwaith cartref Llanwenog oedd enillwyr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ceredigion – unwaith eto.

Marc Griffiths yn cofio Ray Gravell

Y darlledwr o Lanybydder wedi cydweithio â Grav Mae un o gyflwynwyr Radio Cymru wedi cydnabod