Author Archive

Mynd ag ‘Oriel’ i Gaerdydd

Ers rhyw dair wythnos bellach mae dyn busnes ifanc o Lanybydder wedi agor siop gigydd yng

Ben – aelod newydd CFFI Ceredigion

Yr aelod seneddol yn cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y clybiau i gyd Yr Aelod Seneddol

CFfI Ceredigion – Llanwenog yn ennill eto

Cipio tlysau’r llwyfan a’r gwaith cartref Llanwenog oedd enillwyr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ceredigion – unwaith eto.

Marc Griffiths yn cofio Ray Gravell

Y darlledwr o Lanybydder wedi cydweithio â Grav Mae un o gyflwynwyr Radio Cymru wedi cydnabod

Mudiadau’n wynebu trafferthion wrth golli swyddfeydd

Prifysgol yn gwerthu adeiladau a rhoi rhybudd gadael i denantiaid Mae o leiaf pump o gwmnïau

FIDEO: Byd natur yn batrwm i lên

Mewn darlith arbennig yn festri Capel Brondeifi yn Llanbed neithiwr, mae un o brif awduron Cymru

I gopa’r Wyddfa i frwydro canser

Mae dynes sy’n dioddef gyda chanser yn gobeithio cwblhau Marathon Eryri’r penwythnos hwn, a hynny er

Prif Weithredwr yn pwyso am gryfhau economi wledig

‘Cymru wledig wedi dioddef’ yn ôl Eifion Evans o Lanwnnen  Ers dechrau mis Hydref mae’r gŵr

Llanbed yn ysbrydoli cit rygbi Cymru

Mae tref Llanbed yn un o’r ardaloedd sydd wedi ysbrydoli cit newydd tîm rygbi Cymru. Mae’r

Caryl yn rhoi darlith i gofio Islwyn

‘Natur y Gair’ fydd testun un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru Un o awduron mwya’ poblogaidd