Author Archive

Dau de = £4,200 … diolch i Ann ac Alan

“Anhygoel”, “syfrdanol”, “ffantastig” – dyna’r geiriau oedd yn cael eu defnyddio i ddisgrifio dau de prynhawn

Pypedau’n dod â gwobrau!

Pypedau oedd yn arwain y ffordd wrth i ysgolion cynradd ardal Clonc gipio nifer o wobrau

Y rali’n dod yn ôl i Lanwenog

Fe fydd Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn dod yn ôl i ardal Clonc y flwyddyn nesa’

Archeolegydd o Lanbed am newid ein syniadau am hanes Cymru

David Austin yn datgelu pwysigrwydd Abaty Ystrad Fflur yn y freuddwyd o greu gwladwriaeth Gymreig Mae

Heiddwen Tomos ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae’r nofelydd a’r dramodydd Heiddwen Tomos o Bencarreg wedi llwyddo i gyrraedd un o’r rhestrau byrion

Cymdeithas Hanes Llambed

Yng nghyfarfod mis Ebrill, daeth Simon Evans, Cwrtnewydd atom am yr ail dro yn ystod y

Taith Llanwenog yn codi £700

Mae £700 arall wedi eu codi at Gronfa Eisteddfod 2020 Llanwenog a Llanwnnen ar ôl i

Twm yn ennill y Gadair mewn eisteddfod arbennig

Dim ond rhyw hanner milltir oedd taith Cadair yr Ifanc yn Eisteddfod Capel–y-Groes eleni, wrth i’r

Apêl Dias70 yn codi dros £10,000 ar gyfer elusen Macmillan

A rhagor i ddod – crys 11 Cymru ar werth, wedi’i arwyddo gan Bale a Giggs

Darlith Cymraeg flynyddol Cymdeithas Hanes Llambed

Cynhaliwyd y ddarlith Gymraeg flynyddol yng nghyfarfod Mis Mawrth, â Sian Jones yn cyfieithu i’r di-Gymraeg.