Author Archive

Darlith Cymraeg flynyddol Cymdeithas Hanes Llambed

Cynhaliwyd y ddarlith Gymraeg flynyddol yng nghyfarfod Mis Mawrth, â Sian Jones yn cyfieithu i’r di-Gymraeg.

Codi cannoedd – a chreu hanes

Fe lwyddodd pobl Llanwenog a Llanwnnen i godi cannoedd o bunnoedd at gronfa Eisteddfod 2020 –

Canmoliaeth wrth lawnsio nofel newydd Heiddwen Tomos

Mae’n bwysicach fod pobol yn darllen a mwynhau nofel nag ennill gwobr – dyna neges Heiddwen

Ysgol Cwrt yn llawn eto i lansio llyfr atgofion

Daeth tua chant o bobl i neuadd hen Ysgol Gynradd Cwrtnewydd am y tro cynta’ ers

Clonc360 yn arwain gyda chynllun gwefannau bro

Cynllun peilot am ddatblygu’r gwaith yn Llanbed gyda’r gobaith o ledu trwy Gymru Mae cynllun newydd

Beirdd lleol yn cyhoeddi llyfr

Mae gan ardal Clonc ei llyfr barddoniaeth ei hun ar ôl lansio cyfrol arbennig yn Llanbed

Brexit – Llanbed yn dangos y ffordd

Llanbed oedd yr ardal gynta’ i gynnal cyfres genedlaethol o gyfarfodydd i drafod dyfodol Cymru ar

Cwrtnewydd – bywyd newydd i’r ysgol

Adran Gwasanaethau Ieuenctid y Sir yn dod yno Fe fydd Ysgol Gynradd Cwrtnewydd yn cael bywyd

Codi tâl ddefnyddio toiledau cyhoeddus Llanbed

Fe fydd pobol sydd am ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus yn Stryd y Farchnad yn Llanbedr Pont Steffan

Rhaid dal ati i drafod a rhannu syniadau, neges Twynog i’r ffermwyr

“Mae’n bwysicach nag erioed i ffermwyr dynnu at ei gilydd a thrafod eu dyfodol.” Dyna oedd