Author Archive

Ethol Euros Davies yn Llywydd i’r CFfI

Mae cynghorydd lleol ward Llanwenog wedi cael ei ethol yn Llywydd i fudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion

Carreg filltir fawr i gwmni Gwili Jones

‘Siân Gwili’ yn taflu trem yn ôl ar y degawdau a fu… Mae’n saith deg mlynedd

Tro pedol ar dâl trwyddedau parcio

Mae Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant wedi gwneud tro pedol o ran codi tâl am drwyddedau

Llwyddiant i fuches Clyncoch

Bridfa Waliswood yn cynrychioli Cymru yng ngwobrau gwledydd Prydain Mae teulu o Gwrtnewydd wedi cael llwyddiant

Mwy i sefyll profion gyrru yn Llanbed?

Pryder am ddyfodol canolfan yrru Aberystwyth Fe allai mwy o bobol sefyll eu profion gyrru yn

Cyngerdd arbennig Eisteddfod yr Hanner Cant

Delyth Medi, Côr Canna, yn sôn am gryfder yr eisteddfod Mae arweinydd côr sydd â’i gwreiddiau’n

Ben Lake wedi’i ethol i’r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol Ceredigion, sydd wedi’i eni a’i fagu yn Llanbed, wedi cael ei ethol i

Deiseb yn galw am achub y Llew Du

Mae deiseb ar-lein sy’n galw am achub gwesty’r Llew Du yn Llanbed bron iawn â chyrraedd

Ymateb ‘ysgubol’ Cynghorydd tref Llanbed

Cefnogaeth o ‘bob cwr o’r byd’ wedi i Elin T Jones gael ei beirniadu am siarad

FIDEO: Diwrnod cynta’r ysgol newydd

Sŵn chwerthin yn llenwi ysgol newydd Dyffryn Cledlyn Wrth gamu drwy ddrysau Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn