Author Archive

Targed ychwanegol i gronfa leol Eisteddfod 2020

Gofyn i bobol Ceredigion godi £70,000 ychwanegol wedi i’r gronfa leol gyrraedd ei tharged yn gynnar.

Cwrdd â CFfI Llanddewi Brefi

Cafodd Bro360 noson hwylus iawn yn cwrdd â chreu cynnwys gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Llanddewi Brefi,

Twm yn taro ddwywaith

Enillydd Cadair a Choron Eisteddfod CFfI Ceredigion yw Twm Ebbsworth o Glwb Llanwenog. Yn ôl y

Mamis Mentrus yn mentro i Aberystwyth

Rydym yn grŵp o famau o ardal Llanbed/Llandysul sydd yn creu a gwerthu amrywiaeth o eitemau,

Croesawu ffoaduriaid o Syria i Lanbed

Llanbed yw un o’r llefydd diweddara’ yng Ngheredigion i groesawu ffoaduriaid o Syria, gyda dau deulu

Marchnad y Ffermwyr ar ei ffordd yn ôl

Fe fydd Marchnad y Ffermwyr yn ailddechrau yn Llanbed adeg y Pasg y flwyddyn nesa’ –

Cyrsiau lleol yn cynnig cyfle i’r Brifysgol yn Llanbed

Fe fydd y Brifysgol yn Llanbed yn dod yn ganolfan ar gyfer cyrsiau i bobol leol,

Ansicrwydd o hyd am ddyfodol y Brifysgol

Mae poblogaeth Campws Llanbed wedi haneru dros y pum mlynedd ddiwethaf, ond mae cynlluniau i ddatblygu’r

Dyn o Lanbed yn arwain cloddio Ystrad Fflur

Mae prosiect dan adain archeolegydd o Lanbed yn datgelu rhagor eto am un o brif safleoedd

Arian ar gael i adfywio canol tref Llanbed

Mae Llambed yn un o 6 thref sy’n  gymwys i dderbyn arian o gronfa werth £2.14m.