Author Archive

Cwrtnewydd – bywyd newydd i’r ysgol

Adran Gwasanaethau Ieuenctid y Sir yn dod yno Fe fydd Ysgol Gynradd Cwrtnewydd yn cael bywyd

Codi tâl ddefnyddio toiledau cyhoeddus Llanbed

Fe fydd pobol sydd am ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus yn Stryd y Farchnad yn Llanbedr Pont Steffan

Rhaid dal ati i drafod a rhannu syniadau, neges Twynog i’r ffermwyr

“Mae’n bwysicach nag erioed i ffermwyr dynnu at ei gilydd a thrafod eu dyfodol.” Dyna oedd

Cogydd o Lanbed yn troi am Aberteifi

Tom Holden fydd Prif Gogydd bwyty 1176 Mae cynlluniau mawr ar y gweill gan gogydd o

Arddangos ‘Beibl Jemima’ yn Llanbed

Beibl Llanwnda i’w weld yn y brifysgol am fis Yn Llanbed y mis hwn mae Beibl

‘Gofid’ o golli cwad o ardal Harford

Rhybudd i ffermwyr yr ardal fod yn ‘wyliadwrus’ Mae colli beic modur o glos ei fferm

Gwleidydd i ‘gadw llygad arno’

Gwobr arbennig i Ben Lake o Lanbed Mae Aelod Seneddol Ceredigion wedi ennill un o wobrau

‘Tipyn o record’ i drefnydd cyngerdd blynyddol

Mwy nag £20,000 wedi’i godi at Gymorth Cristnogol dros dri degawd Dros gyfnod o ddeng mlynedd

Grŵp newydd i gefnogi diabetes yn Llanbed

Grŵp cefnogi am gwrdd bob mis i drafod clefyd y siwgr Mae’r elusen sy’n cefnogi pobol

Gwedd newydd i gwmni Dunbia

Cymeradwyo menter rhwng Dunbia a Dawn Meats Mae ffermwyr lleol wedi dechrau derbyn gohebiaeth sy’n dangos