Author Archive

Croesawu ffoaduriaid o Syria i Lanbed

Llanbed yw un o’r llefydd diweddara’ yng Ngheredigion i groesawu ffoaduriaid o Syria, gyda dau deulu

Marchnad y Ffermwyr ar ei ffordd yn ôl

Fe fydd Marchnad y Ffermwyr yn ailddechrau yn Llanbed adeg y Pasg y flwyddyn nesa’ –

Cyrsiau lleol yn cynnig cyfle i’r Brifysgol yn Llanbed

Fe fydd y Brifysgol yn Llanbed yn dod yn ganolfan ar gyfer cyrsiau i bobol leol,

Ansicrwydd o hyd am ddyfodol y Brifysgol

Mae poblogaeth Campws Llanbed wedi haneru dros y pum mlynedd ddiwethaf, ond mae cynlluniau i ddatblygu’r

Dyn o Lanbed yn arwain cloddio Ystrad Fflur

Mae prosiect dan adain archeolegydd o Lanbed yn datgelu rhagor eto am un o brif safleoedd

Arian ar gael i adfywio canol tref Llanbed

Mae Llambed yn un o 6 thref sy’n  gymwys i dderbyn arian o gronfa werth £2.14m.

Bwriad i ailgodi Marchnad y Ffermwyr Llanbed

Mae Lucy Watson, o’r siop fwyd annibynnol Watson and Pratt’s, a’r Cynghorydd Dinah Mulholland, yn bwriadu ailgychwyn

Canlyniadau TGAU – clod i Fro Pedr

Heddiw, derbyniodd disgyblion ysgolion uwchradd y wlad eu canlyniadau TGAU. Aeth Clonc360 i Ysgol Bro Pedr i holi

‘Pryderon’ am ganol tref Llanbed

Mae gan drigolion Llanbedr Pont Steffan bryderon ynghylch dyfodol canol y dref, meddent wrth Clonc360. Wedi’r

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y