Author Archive

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y

Mrs Lloyd Jones yn ymweld â Llambed a’r helynt dilynol

Mae yna lyfryn ar werth yn yr Amgueddfa Llambed, sy’n adrodd hanes ymweliad Mrs Margaret Lloyd

Cyfarfod y Gymdeithas Hanes am y Pwyliaid

Wieslaw Gdula oedd y siaradwr yng nghyfarfod Cymdeithas Hanes Llambed Mis Mai, yn rhoi hanes teuluoedd

Pobol Clonc yn rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi

Bydd rhai o blant ardal Clonc yn rhan o seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020 dros y

Dau de = £4,200 … diolch i Ann ac Alan

“Anhygoel”, “syfrdanol”, “ffantastig” – dyna’r geiriau oedd yn cael eu defnyddio i ddisgrifio dau de prynhawn

Pypedau’n dod â gwobrau!

Pypedau oedd yn arwain y ffordd wrth i ysgolion cynradd ardal Clonc gipio nifer o wobrau

Y rali’n dod yn ôl i Lanwenog

Fe fydd Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn dod yn ôl i ardal Clonc y flwyddyn nesa’

Archeolegydd o Lanbed am newid ein syniadau am hanes Cymru

David Austin yn datgelu pwysigrwydd Abaty Ystrad Fflur yn y freuddwyd o greu gwladwriaeth Gymreig Mae

Heiddwen Tomos ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae’r nofelydd a’r dramodydd Heiddwen Tomos o Bencarreg wedi llwyddo i gyrraedd un o’r rhestrau byrion

Cymdeithas Hanes Llambed

Yng nghyfarfod mis Ebrill, daeth Simon Evans, Cwrtnewydd atom am yr ail dro yn ystod y