Ydych chi’n dysgu Cymraeg ar gwrs Canolradd neu Uwch? Neu dych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl â’r amser