Mae’n rhaid dechrau ar nodyn o longyfarch Tregaron a’r sir ar gynal rali wych. Dwi’n siwr