Mae Llewod Llambed yn glwb pêl-rwyd newydd sbon i ferched neu fenywod Llanbedr Pont Steffan. Prif