Mae mwy o drafod yn digwydd o fewn muriau’r salon trîn gwallt nag unrhyw le arall.