Author Archive

Gŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth

Do, mi ddaeth yn amser hynny o’r flwyddyn eto – Gŵyl Merched y Wawr lan ym

E S T R O N S

Rhaid oedd tawelu Geraint Lloyd o gwmpas 10 o’r gloch neithiwr oherwydd i Rhodri ffonio a

Llwyddiant Prynhawn Corisma Cacs a Chân

Mae aelodau Côr Merched Corisma yn hoffi canu, cymdeithasu, bwyta a hefyd cefnogi’r gymuned. Wrth eistedd o

Taith gerdded rhanbarth Ceredigion Merched y Wawr i Bumlumon

Pan holodd Mary Davies, Llywydd Merched y Wawr Llanbed, pwy oedd â diddordeb yn mynd ar daith

Siom Pwyllgor Neuadd Gymunedol Cellan

Wrth i glwb tenis bwrdd pentref Cellan ymgynnull yn y Neuadd fore Mercher diwethaf fe sylweddolwyd,

Enillwyr Cenedlaethol

Cyflwyno casgliad o waith T Llew Jones am tua 5 munud oedd y dasg ar gyfer

E S T R O N S

Bu’n ddiwrnod hanesyddol i Rhodri Daniel, Llysbarcud Cellan, Ebrill y 6ed eleni. Cafodd sengl cyntaf Saesneg