Cynhaliwyd ‘Pnawn Pinc’ yng Nghlwb Rygbi Llambed ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Hydref i godi