Mae Canolfan Deuluol Llambed yng Nghanolfan Dulais, Llambed ar hyn o bryd ond yn anffodus, oherwydd