Author Archive

Llifogydd Llanybydder

Ar ôl y llifogydd gwaethaf i fwrw ein pentref ers 30 mlynedd, rhaid oedd dod at

Sioe Nadolig Ysgol Sul Eglwys Sant Pedr Llanybydder

Yn Eglwys Sant Pedr Llanybydder ar yr  20fed Rhagfyr, o’dd ychydig o broblem gyda ni, wrth

Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul Eglwys Llanybydder

Bore Dydd Sul, 18eg Hydref, roedd y cwrdd yng ngofal yr Ysgol Sul. Ond, dim jyst

Sioe Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Sioe Llanybydder yng Ngwesty’r Llew Du Llanybydder, ddydd Sadwrn, 22ain Awst, gan Bwyllgor ariannu gweithgareddau