Author Archive

Camau Nesaf tu allan i’r UE – sgwrs

Mae nifer o eglwysi Llambed, a Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), yn cyd-weithio i roi cyfle

Diolchgarwch Ysgol Sul Noddfa, Llambed

Daeth cynulliad teilwng ynghyd i Noddfa ar 15 Hydref i Wasanaeth Diolchgarwch yng ngofal yr Ysgol Sul

Dathlu corffoli Eglwys Aberduar 275

Cafwyd amser hapus iawn yng nghapel Aberduar ddydd Sul 17 o Fedi 2017 gan ein bod

Lori GSUSlive yn Llambed

Wythnos cyn hanner tymor ym mis Mai, gwelwyd lori enfawr GSUSlive yn cael ei pharcio o

Cartref newydd i Fanc Bwyd Llambed

Mae Banc Bwyd Llambed erbyn hyn yn bedair blwydd oed! Ac mae’r gwaith yn mynd yn

Gwerslyfr Newydd ar gyfer Ysgolion Sul

Llongyfarchiadau i ddau o aelodau Noddfa, Llambed, Ann Morgan a Delyth Morgans Phillips, sy’ wedi cydweithio

Oedfa Ddiolchgarwch Ysgol Sul Noddfa

Mae aelodau Capel Noddfa yn edrych ymlaen at Oedfa Ddiolchgarwch yr Ysgol Sul y dydd Sul yma

Banc Bwyd

Daeth apêl am gyfraniadau i’r banc bwyd, wrth fod gwyliau’r ysgol yn dechrau a newidiadau yn

Y Deugain Mlynedd Hyn

Bu Noddfa Llambed yn fwrlwm hapus ar nos Lun y 6ed o Orffennaf, pan lansiwyd cyfrol

Byw neu farw? Tystiolaeth yr eglwysi

Mae Gwener y Groglith, sef y dydd Gwener cyn Sul y Pasg yn ddiwrnod dwys ym