Roedd Lampeter Herbs & Folk yn falch iawn o groesawu Catrin Finch a’r chwaraewr kora Senegalese,