Roedd penwythnos Gŵyl Banc Mai yn un i’w gofio i Mrs Ann Bowen Morgan, un o