Ar nos Sul y 6ed o Hydref, cynhaliwyd Gymanfa Ganu C.Ff.I. Bro’r Dderi gyda’r £680 a