Cynhaliwyd Ras Tenovus 5k blynyddol Llanbed ddydd Sul 21ain Gorffennaf. Dechreuodd y ras a gorffen, gan