Author Archive

Taith Tractors Drefach 2018

Fe wnaeth cyfanswm o 76 o dractorau cyrraedd Maes yr Onnen, Drefach Llanwenog ar fore Sul

Taith Tractors Drefach 2017

Fe wnaeth cyfanswm o 90 o dractorau cyrraedd Maes yr Onnen yn Drefach Llanwenog ar fore

Taith Tractorau Drefach, Llanybydder

Dyma luniau’r Daith Tractorau yn dechrau o Gae Maesyronnen, Drefach, fore Sul 22ain Mai, gyda 70

Trefn ffordd newydd yn Nrefach Llanwenog

Cyfnod cyffrous yn hanes plwyfolion Llanwenog a Drefach wrth i ni weld yr Ysgol newydd yn

Apêl Patagonia 150

Mae Casgliad y Werin Cymru yn chwilio am eich straeon am Batagonia Mae Casgliad y Werin