Cyhaliwyd Gwasanaeth Llith a Charol yn y Tabernacl Pencader prynhawn Sul 23ain Rhagfyr 2018. Yn bresennol oedd aelodau