Author Archive

Ymlaen â’r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei tharged

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod

Dros 1,500 yn tyrru i gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2020

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad

Bron i 400 yng Nghyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron