Author Archive

Llefydd bwyta i fyfyrwyr Rhyng-Gol

Dros y penwythnos, bydd tyrfa o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgolion Cymru yn heidio i Lanbedr Pont Steffan

Llwyddiant Sioe Feirch Llambed

Cynhaliwyd Sioe Feirch Llambed eleni ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Ebrill yng nghaeau Llanllyr, Talsarn.

Sioe swclod Ceredigion

Nos Wener 18 Medi cynhaliwyd Sioe Swclod Cymdeithas Merlod Mynydd a Chobiau Cymreig Ceredigion. Cafwyd nifer

Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae tîm newydd o Swyddogion Ysgol Bro Pedr wedi cael ei

Tîm Swyddogion Bro Pedr

  Mae bron blwyddyn wedi mynd ers i ni’n chwech cael ein hethol fel Tîm Swyddogion

Sioe Feirch Llambed

Sefydlwyd Sioe Feirch Llambed yn 1962 er mwyn osgoi beirniaid yn gorfod teithio dros Gymru i