Dydd Llun y 6ed o Orffennaf oedd trydydd diwrnod y daith o amgylch Cymru, ac roedd