Author Archive

Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd

Cefnhafod Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd Lle treigla’m hil yn llu, Dynion da a

Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc

Ar nos Sul y 13eg o Fawrth, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yng nghalendr y Ffermwyr Ifanc yn

Ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

Neithiwr, cynhaliwyd cyngerdd swyddogol er mwyn ailagor Neuadd yr Hafod, Gorsgoch. Adnewyddwyd y neuadd yn ddiweddar,

Trigolion y Plwyf yn Cynrychioli ein Gwlad

Bore Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, teithiodd criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog i ddiwrnod cystadlaethau FfCCFfI,