Author Archive

Wele destunau llenyddol Eisteddfod Llambed eleni. Beth amdani?

TESTUNAU’R ADRAN LENYDDOL Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llambed Awst 26-28, 2017   Beirniaid:  Y Prifardd

Llwyddiant Llambed yng Ngŵyl Merched y Wawr

Mae Gŵyl Haf Genedlaethol Merched y Wawr yn cael ei chynnal yn flynyddol ym Machynlleth. Yn

Llenyddiaeth Eisteddfod Llambed: Beth am gystadlu?

Mae testunau llenyddol Eisteddfod Rhys Thomas James, Llambed 2015 wedi eu paratoi ac yno i’ch ysbrydoli (gobeithio)!