Author Archive

Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2019 – Talentau di-ri ieuenctid y fro

Cafodd Ysgol Bro Pedr Eisteddfod lwyddiannus iawn eto eleni gyda Dulas yn dod yn drydydd gyda

Eisteddfod Bro Pedr – dau ddiwrnod llwyddiannus iawn

Ar brynhawn Mawrth y 13eg o Chwefror a dydd Mercher, y 14eg cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Bro Pedr.

Steddfod o Safon yn Ysgol Bro Pedr

Cynhaliwyd steddfod flynyddol Ysgol Bro Pedr ar y 9fed a’r 10fed o Chwefror, 2016. Y beirniaid