Author Archive

Cyfle arbennig i ddysgu Cymraeg yn Llanbed

Mae Ysgol Bro Pedr yn Llanbed wedi cael cynnig arbennig i gynnal cwrs Dysgu Cymraeg i oedolion

David Thorne yn Esbonio Enwau Lleoedd

Bu darllenwyr Papur Bro Clonc yn ffodus iawn dros y deng mlynedd diwethaf i ddysgu llawer am

Atgofion Dyn Llaeth Delmi Harries

Gydag atgyfodiad poblogwydd llaeth mewn poteli y dyddiau hyn, un o ddynion llaeth ardal Llanbed yw

Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

30 mlynedd ers cyflwyno TGAU, ble mae’r ymgeiswyr cyntaf?

Cyflwynwyd arholiadau TGAU am y tro cyntaf yn 1988, ac eleni trefnir aduniad o ymgeiswyr cyntaf

Gwirfoddoli gyda gwên

Daeth clod i ddwy wirfoddolwraig Siop Tenovus Llanbed yng nghylchgrawn yr elusen yn ddiweddar. Cyhoeddwyd cerdd

Siaradwyr Dawnus Clybiau Lleol

Daeth cryn lwyddiant i aelodau Clybiau Ffermwyr Ieuainc lleol yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus y mudiad yn

Ewyllys da teulu lleol

Mae teulu lleol wedi bod yn weithgar iawn yn codi arian sylweddol tuag at elusennau yn

Rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb o sefyllfa’r bencydd

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yng Nghlwb Rygbi Llanbed ar yr 21ain Rhagfyr i drafod y ffaith bod Banc

Sut mae bod yn obeithiol am y Gymraeg?

Nos Wener 17eg Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod agored gan fudiad Dyfodol yr Iaith yn Festri Brondeifi, Llanbed