Author Archive

Trydanwr hapus, allblyg ac anturus

Peiriannwr Trydan o Gwmann sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn. Mae

Huw Alltgoch yn ennill un o gystadlaethau llenyddol y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Huw Evans o Gwrtnewydd am ennill cystadleuaeth am ei ddawn ysgrifennu yn yr Eisteddfod

Aled Wyn Thomas yn cyrraedd y brig yn y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Aled Wyn Thomas, Llanwnnen ar ei lwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Enillodd

Rhiannon Ifans yn brif lenor Llanrwst

Wyneb cyfarwydd i bobl Llanbed sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw.

Cau Canolfan Prawf Gyrru Llanbed

Mae canolfan prawf gyrru yn Llanbed yn mynd i gau yn ystod yr haf eleni. Y

Gŵyl y Glaniad cyntaf yn Llanbed

Dethlir Gŵyl y Glaniad yn Llanbed am y tro cyntaf eleni.  Cynhelir  y digwyddiad yng Nghlwb

Ffenest siop yn llawn plastig

Codi ymwybyddiaeth o wastraff plastig oedd y nod heddiw gan ymgyrchwyr Llambed Di Blastig wrth erfyn

Crintachlyd – yn swnio’n gywir fel ti’n teimlo!

‘Crintachlyd’ yw hoff air Ceri Jenkins o Lanbed, ond o ddarllen colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Llyfrau Llafar Cymru ar gyfer pobl yn lleol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n methu darllen oherwydd nam ar y golwg?  Oes gennych ffrind neu