Author Archive

Y Papur Bro yn plesio

Mewn arolwg arlein a gynhaliwyd ym mis Ebrill, mynegodd 88%  bod cynnwys Papur Bro Clonc yn

Barry yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Mae postmon cyfeillgar o Lanbed ar fin dechrau ar her enfawr o gerdded 870 milltir Llwybr Arfordir

Sa i’n cael lot o rows, fi’n angel!

Dyna oedd ymateb Kiera Cashel o Lanybydder pan ofynnwyd iddi “Beth oedd y peth ofnadwy a

Rob Phillips yn Faer newydd ar dref Llanbed

Mewn seremoni yng Ngholeg Llanbed nos Wener, sefydlwyd y Cyng Rob Phillips yn Faer newydd y

Dyfodol Hen Dafarn y Ram

Mae rhai trigolion pentref Cwmann yn gwrthwynebu cynlluniau perchennog Tafarn y Ram i droi defnydd yr

Goronwy yn cael ei anrhydeddu

Llongyfarchiadau i’r Parch Goronwy Evans, Llanbed ar gael ei anrhydeddu yng ngwobrau Uchel Siryf Dyfed eleni.

Daw â lles i fywyd llan

Mae swyddogion Papur Bro Clonc yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd er mwyn ceisio

Dringo polion a mwynhau bywyd

Linesman gyda Western Power yw Gethin Davies, ac ef sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Cydnabyddiaeth wych wrth dderbyn statws di-blastig

Mae Llanbedr Pont Steffan wedi ennill statws Cymuned Ddi-blastig! Mae llawer o’r diolch i’r holl drigolion,

Cadwyn Cyfrinachau Creadigol, cydwybodol a Chariadus

Creadigol, cydwybodol a Chariadus yw’r tri gair y mae gwrthrych colofn Cadwyn Cyfrinachau Papur Bro Clonc yn