Author Archive

Cyfri Cost Storm Callum

Bu Dydd Sul y 14eg o Hydref yn ddiwrnod o lanhau ar ôl effeithiau Storm Callum

Caled ar y tu allan a meddal ar y tu fewn!

Saer coed o Lanbed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn, ac mae e’n

Hanner Marathon Caerdydd yn denu cymaint o’r ardal i redeg

Llongyfarchiadau i bawb o ardal Clonc a fu’n rhedeg heddiw yn Hanner Marathon Caerdydd.  Tipyn o gamp

Dwy fest ryngwladol arall i Beca

Dyma stori am athletwraig lwyddiannus leol a ymddangosodd yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc. Yn dilyn

Caryl sy’n gwneud i bobl deimlo’n dda

Un o Lanbed sy’n datgelu cyfrinachau diddorol yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc.  Mae Caryl Mair

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2020 i Geredigion yn Ysgol Gyfun Aberaeron, nos Iau,

Cystadlu da yn Ffair Ram

Cynhaliwyd yr 28ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar yr 8fed Medi. Cafwyd tywydd anffafriol ond cefnogaeth dda yn

Uchafbwyntiau’r Sadwrn yn Eisteddfod Llanbed

Dyma rai o uchafbwyntiau Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan heddiw. Enillwyd y Fedal

Canlyniadau gwych Ysgol Bro Pedr

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Ysgol Bro Pedr, Llanbed a fu’n llwyddiannus yn arholiadau’r haf eleni. Roedd

Lawnsio Llyfr Densil

Llongyfarchiadau i’r Athro D Densil Morgan, Y Gilfach, Llanbed ar gyhoeddi ei lyfr diweddara – Theologia