Author Archive

Siarad wast! Arbenigedd Dan y Dyn Post

Dyn Post yw Dan Jones sy’n byw yn Llanybydder ac yn y golofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ ym

Tynnu lluniau gyda’r sêr

Yn ystod Noson Harmonïau’r Hydref a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanbed neithiwr, cafodd dau ddisgybl o Ysgol Carreg

Ffyddlon, ffiers, ffabiwlys!

Mae Rhian Jones yn Uwch achubwr bywyd, hyfforddwr personol ac yn hyfforddwr ffitrwydd cynllun atgyfeirio yn Llanbed,

Sêr rygbi ifanc lleol ar y ffordd i Awstralia

Mae Jac Williams o Lanbed a Carwyn Rosser o Drefach sydd ill dau yn chwaraewyr i

Ffair Ram a Thaith Tractorau 2019

Cynhaliwyd yr 29ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 14eg Medi. Cafwyd tywydd braf iawn a chefnogaeth dda

Trydanwr hapus, allblyg ac anturus

Peiriannwr Trydan o Gwmann sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn. Mae

Huw Alltgoch yn ennill un o gystadlaethau llenyddol y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Huw Evans o Gwrtnewydd am ennill cystadleuaeth am ei ddawn ysgrifennu yn yr Eisteddfod

Aled Wyn Thomas yn cyrraedd y brig yn y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Aled Wyn Thomas, Llanwnnen ar ei lwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Enillodd

Rhiannon Ifans yn brif lenor Llanrwst

Wyneb cyfarwydd i bobl Llanbed sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw.

Cau Canolfan Prawf Gyrru Llanbed

Mae canolfan prawf gyrru yn Llanbed yn mynd i gau yn ystod yr haf eleni. Y