Author Archive

Crintachlyd – yn swnio’n gywir fel ti’n teimlo!

‘Crintachlyd’ yw hoff air Ceri Jenkins o Lanbed, ond o ddarllen colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Llyfrau Llafar Cymru ar gyfer pobl yn lleol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n methu darllen oherwydd nam ar y golwg?  Oes gennych ffrind neu

Y Papur Bro yn plesio

Mewn arolwg arlein a gynhaliwyd ym mis Ebrill, mynegodd 88%  bod cynnwys Papur Bro Clonc yn

Barry yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Mae postmon cyfeillgar o Lanbed ar fin dechrau ar her enfawr o gerdded 870 milltir Llwybr Arfordir

Sa i’n cael lot o rows, fi’n angel!

Dyna oedd ymateb Kiera Cashel o Lanybydder pan ofynnwyd iddi “Beth oedd y peth ofnadwy a

Rob Phillips yn Faer newydd ar dref Llanbed

Mewn seremoni yng Ngholeg Llanbed nos Wener, sefydlwyd y Cyng Rob Phillips yn Faer newydd y

Dyfodol Hen Dafarn y Ram

Mae rhai trigolion pentref Cwmann yn gwrthwynebu cynlluniau perchennog Tafarn y Ram i droi defnydd yr

Goronwy yn cael ei anrhydeddu

Llongyfarchiadau i’r Parch Goronwy Evans, Llanbed ar gael ei anrhydeddu yng ngwobrau Uchel Siryf Dyfed eleni.

Daw â lles i fywyd llan

Mae swyddogion Papur Bro Clonc yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd er mwyn ceisio