Disgybl o Ysgol y Dderi’n ennill gwobrau wythnosau ar ôl cael ei ladd Mae bachgen 11